<<  Poligon Elek
       
   
       
   
         

Poligon Elek, sarsaktan döndü kum silolarına kum taşıyan konveyor bantın önüne yerleştirilir. Bant üzerindeki kum poligon eleğin içine boşalır. Poligon eleğin dönüş hareketi topakların dağılarak ufalanmasını ve eleklerden geçerek kum silolarına boşalmasını sağlar. Poligon Eleklerden geçemeyen topak, maça parçası, döküm çapakları ve diğer yabancı malzemeler ise ayrılır.